ALGOTIQ

Strona w trakcie budowy

Wsparcie wzrostu sprzedaży w sieciach detalicznych

Usługa obejmuje szerokie działania logistyczno-biznesowe, których celem jest podniesienie ilościowej i wartościowej sprzedaży przy nie zmienionym budżecie zakupowym. Założonym efektem działań jest zmniejszenie stocków niesprzedanych produktów (w zależności od branży: niemodnych, przestarzałych moralnie czy z przekroczonym terminem przydatności) na koniec sezonu czy okresu rozliczeniowego. W skład usługi wchodzi między innymi:

Efekty działania

Dzięki naszej usłudze osiąga się następujące efekty w sieciach sklepów detalicznych:

Liczbowo można liczyć na następujące efekty:

Uwaga: liczbowe efekty podane powyżej to typowe spodziewane rezultaty. W zależności od osiąganych obecnie wartości i stosowanego systemu opisane wzrosty i spadki mogą być większe lub mniejsze od zaprezentowanych tu. Na potrzeby nietypowych oczekiwań system może optymalizować inne parametry bazując na zadanych przez klienta KPI.

Kontakt: Marek Wierzbicki, tel: 502-457-389

Usługa dostarczana przez firmę BinCode