Publikacje

Zapraszamy do czytania naszych artykułów i wpisów z informacjami przybliżającymi nasze aktualne prace
oraz wyjaśniające niektóre aspekty działania usługi ALGOTIQ i naszej firmy.


Inventory manager – opis stanowiska

Inventory manager to osoba która samodzielnie(choć częściej w większym zespole) nadzoruje stan zapasów (surowców czy wyrobów gotowych) do potrzeb produkcji bądź sprzedaży i dba o ich właściwą ilość i/lub alokację. Artykuł opisuje specyfikę tego stanowiska pracy włącznie z możliwym wsparciem i narzędziami tego pracownika.


Push i Pull – strategie zarządzania towarem w sieci sklepów

Strategie Push i Pull wywodzą się z obszaru produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Podstawowe rozróżnienie tych strategii to sposób podejmowania decyzji odnośnie przepływu towarów (czy informacji) i związane z tym zależności. Artykuł przybliża te strategie w odniesieniu do sieci sklepów wraz z aspektami ich wykorzystania w usłudze ALGOTIQ.


Alokacja i replenishment - wprowadzenie

Pierwszy wpis: Słownikowo alokacja to decyzja ile i jakie towary powinny być wysłane do poszczególnych sklepów. Replenishment oznacza uzupełnianie zapasów zrówno w postaci dotowarowania z magazynu jak i transferów między sklepami. Formalnie są to działania posadowione w obszarze "Zarządzanie łańcuchem dostaw" (SCM). Artykuł przybliża jak alokacja i replenishment są pojmowane w obszarze usługi ALGOTIQ.


Starsze wpisy

    Brak wcześniejszych wpisów