Zarządzanie stanami: alokacja i replenishment

Właściwy towar w odpowiednim dla niego miejscu i czasie zwiększa sprzedaż i marżę.
Inteligentne algorytmy ALGOTIQ wspierają decyzje, który towar wysłać do sklepu, a który jest w nim zbędny.


Metodologia

  • Budowa profilów klientów poszczególnych sklepów
  • Zdalna analiza stanów sklepów (inventory management)
  • Pierwsze zatowarowanie (alokacja nowości) adekwatne do profilu sklepu
  • Dotowarowanie (replenishment) uwzględniające zmiany w zachowaniu klientów związane z dynamicznymi warunkami zewnętrznymi
  • Przerzuty między sklepami uwzględniające sprzedaż, koszty transferów i potencjalną sprzedaż utraconą
  • Obsługa indywidualnych zamówień klientów (w tym ze sklepów e-commerce) z uwzględnieniem koncepcji omnichannel
  • Zarządzanie wycofaniami, aby uwypuklić towar, który ma największą szansę na sprzedaż
  • Możliwość integracji z systemem WMS celem automatyzacji rozkazów czy zleceń wysyłki towarów do sklepów
  • Potencjał interakcji z działem zakupów bądź systemem zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management)
Wykres kontroli rotacji

Kontrola rotacji


Efekty stosowania

Właściwe zarządzanie stanami pozwala na wzrost sprzedaży towaru w sklepach oraz minimalizację sprzedaży utraconej. Dzięki temu rośnie marża ze sprzedaży towaru, maleją zapasy niesprzedanego towaru oraz maleją koszty logistyczne przerzutów. Dodatkowo, automatyzacja procesu pozwala na wykorzystanie zasobów ludzkich odpowiedzialnych wcześniej za mechaniczne zarządzanie stanami do kreatywnego zarządzania produktem.

Warto pamiętać, że cechą tej usługi nie jest uwolnienie zasobów ludzkich tylko lepsze zatowarowanie sklepów.

Wykorzystaj inteligentne algorytmy

ALGOTIQ to usługa, w której dostarczamy raporty, prognozy czy porady bez konieczności
zakupu licencji na oprogramowanie prognozujące bez żmudnego okresu wdrożenia.

Zapoznaj się z innymi możliwościami AlgotiQ

Właściwe zarządzanie stanami pozwala na wzrost sprzedaży towaru
w sklepach oraz minimalizację sprzedaży utraconej.

Kreowanie wzrostu popytu

AlgotiQ sugeruje regularne przeceny i wycofania zwalniające miejsce dla lepszego towaru oraz wspiera wyznaczanie towaru i jego ceny do okazjonalnych i sezonowych obniżek czy akcji promocyjnych.


Przeczytaj więcej

Budowanie większego potencjału sprzedaży już od pierwszego dnia

AlgotiQ analizuje sprzedaż od pierwszego dnia pozwalając na wczesne wychwytywanie hitów i generowanie poleceń doprodukowania bądź dokupienia towaru celem uniknięcia utraconej sprzedaży.

Przeczytaj więcej