Wsparcie zrównoważonego rozwoju

Właściwie wykorzystane algorytmy biznesowe AlgotiQ to mniej wyprodukowanych towarów i spadek sprzedaży utraconej. Dzięki lepszej alokacji towaru i poprawie zarządzania zapasami zmniejszeniu ulega stan/wartość magazynu na koniec sezonu. W efekcie możliwy jest wzrost sprzedaży mimo mniejszej produkcji co wpisuje się w ideę CSR (Corporate Social Responsibility tłumaczone na polski jako wspieranie zrównoważonego rozwoju bądź społeczną odpowiedzialność biznesu).


Zmiany w podejściu

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która coraz mocniej oddziałuje na globalną gospodarkę. Kwestie środowiskowe i społeczne mają coraz większe znaczenie dla konsumentów, a ostatnie informacje o kryzysie klimatycznym tylko przyspieszają konieczność zmian w dotychczasowych modelach biznesowych.

Branża odzieżowa, zwłaszcza jej wariant "fast fashion", najmocniej odczuwa dokonujące się zmiany. Jednym z obszarów szeroko dyskutowanych jest problem nadprodukcji, która wynika z chęci zaprezentowania całej kolekcji we wszystkich sklepach, mimo tego, że są sklepy, które sprzedadzą tylko niewielką część ze wszystkich prezentowanych modeli. Takie podejście dalekie jest od społecznej odpowiedzialności biznesu.

wysypisko śmieci

Jak minimalizować ilość odpadów

Zmniejszenie ilości niesprzedanych zapasów na koniec sezonu osiągane jest poprzez trafniejsze lokowanie produktów w sklepach i lepsze określenie ceny równowagi produktów. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wzrostu sprzedaży i mniejsze marnotrawstwo.

Jednak zamiast leczyć skutki lepiej im zapobiegać: dlatego też w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wspierania społecznej odpowiedzialności biznesu AlgotiqQ wspiera również planowanie budżetu produkcyjnego czy zakupowego w taki sposób, aby uzyskać wzrost sprzedaży przy zmniejszeniu wielkości produkcji.


Efekty stosowania

Algorytmy AlgotiQ działają w taki sposób, aby uzyskać maksymalnie wysoką sprzedaż dbając równocześnie o to, żeby na koniec sezonu w magazynie pozostało jak najmniej niesprzedanego zapasu.

Dodatkowo, już na etapie planowania budżetu prognozuje się popyt dla poszczególnych grup asortymentowych w celu uniknięcia nadprodukcji tych grup, które mają mniejsze prawdopodobieństwo odsprzedaży.

Wykorzystaj algorytmy biznesowe

AlgotiQ to usługa, w której dostarczamy raporty, prognozy czy porady bez konieczności
zakupu licencji na oprogramowanie prognozujące bez żmudnego okresu wdrożenia.