Wsparcie zrównoważonego rozwoju

Właściwie wykorzystane algorytmy ALGOTIQ to mniej wyprodukowanych towarów i mniej niesprzedanych produktów
Dzięki lepszej alokacji towaru i w konsekwencji zmniejszeniu zapasów na koniec sezonu możliwy jest wzrost sprzedaży
mimo mniejszej produkcji co wpisuje się w ideę CSR.


Zmiany w podejściu

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która coraz mocniej oddziałuje na globalną gospodarkę. Kwestie środowiskowe i społeczne mają coraz większe znaczenie dla konsumentów, a ostatnie informacje o kryzysie klimatycznym tylko przyspieszają konieczność zmian w dotychczasowych modelach biznesowych.

Branża odzieżowa, zwłaszcza jej wariant "fast fashion", najmocniej odczuwa dokonujące się zmiany. Jednym z obszarów szeroko dyskutowanych jest problem nadprodukcji, która wynika z chęci zaprezentowania całej kolekcji we wszystkich sklepach, mimo tego, że są sklepy, które sprzedadzą tylko niewielką część ze wszystkich prezentowanych modeli. Takie podejście dalekie jest od społecznej odpowiedzialności biznesu.

wysypisko śmieci

Jak minimalizować ilość odpadów

Zmniejszenie ilości niesprzedanych zapasów na koniec sezonu osiągane jest poprzez trafniejsze lokowanie produktów w sklepach i lepsze określenie ceny równowagi produktów. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie większej sprzedaży i mniejsze marnotrawstwo.

Jednak zamiast leczyć skutki lepiej im zapobiegać: dlatego też w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wspierania społecznej odpowiedzialności biznesu ALGOTIQ wspiera również planowanie budżetu zakupowego w taki sposób, aby uzyskać wzrost sprzedaży przy zmniejszeniu wielkości produkcji.


Efekty stosowania

Algorytmy ALGOTIQ działają w taki sposób, aby uzyskać maksymalnie wysoką sprzedaż dbając równocześnie o to, żeby na koniec sezonu w magazynie pozostało jak najmniej niesprzedanego zapasu.

Dodatkowo, już na etapie projektowania budżetu prognozuje się popyt dla poszczególnych grup asortymentowych w celu uniknięcia nadprodukcji tych grup, które mają mniejsze prawdopodobieństwo odsprzedaży.

Wykorzystaj inteligentne algorytmy

ALGOTIQ to usługa, w której dostarczamy raporty, prognozy czy porady bez konieczności
zakupu licencji na oprogramowanie prognozujące bez żmudnego okresu wdrożenia.