Cechy usługi

Sposób dostarczenia usługi można określić wymienionymi poniżej cechami:

Pewnie

Pewnie

Wieloletnie doświadczenie zespołu w różnych branżach i w szerokim zakresie analiz.

Bezpiecznie

Bezpiecznie

Silnik IT może być zainstalowany wewnątrz sieci Klienta.

Ekskluzywnie

Ekskluzywnie

Każdy Klient jest Klientem Kluczowym.

Sprawnie

Sprawnie

Relatywnie szybki czas wdrożenia.

Elastycznie

Elastycznie

Usługa krojona na miarę, także w kontekście elementów poprzedzających jej wdrożenie.

Otwarcie

Otwarcie

Dzielimy się wiedzą, podnosimy poziom umiejętności pracowników szkoląc w zakresie zarządzania zatowarowaniem, przecenami i promocjami.

Opłacalnie

Opłacalnie

Rozsądna rynkowo cena w stosunku do jakości efektów i czasu ich uzyskania. Niski koszt wejścia i niski koszt wyjścia z usługi. Możliwość pracy na zasadzie "success fee".

Mierzalnie

Mierzalnie

Możliwość wykazania efektów poprzez przetestowanie jednej części sieci sprzedaży dotychczasowym systemem, a drugiej części – naszym algorytmem oraz możliwość porównania obiektywnych bieżących KPI (np. niepełna "rozmiaróka towaru w sklepach").

Wygodnie

Wygodnie

Raport z konkretnymi działaniami do wykonania wysyłany raz dziennie. Możliwa jest też praca z zaangażowaniem po stronie Klienta – raporty mogą być wtedy generowane w dowolnym momencie dnia włącznie z integracją z systemem WMS.

Kompleksowo

Kompleksowo

Pierwsze zatowarowanie (alokacja nowości), replenishment (dotowarowanie), przerzuty między sklepami, zarządzanie cenami towarów (zarówno okresowe przeceny jak i okazjonalne akcje promocyjne), domówienia towaru u dostawców (integracja z systemami SCM), wycofanie towarów ze sklepów, a także audyt przedwdrożeniowy i wskazanie niezbędnych zmian w obszarze operacji logistycznych.

Wykorzystaj inteligentne algorytmy

AlgotiQ to usługa, w której dostarczamy raporty, prognozy czy porady bez konieczności
zakupu licencji na oprogramowanie prognozujące bez żmudnego okresu wdrożenia.

Zakres prac

Prace wykonywane dla naszych klientów.

QUIOSQUE

Zarządzanie towarem w sklepach od pierwszej alokacji przez dotowarowanie (replenishment) z magazynu, przerzuty między sklepami wykonywane pod kątem uzyskania lepszej sprzedaży.

OSDW AZYMUT

Wsparcie decyzji w obszarze zatowarowania magazynów przed sezonem szkolnym i dotowarowanie magazynów w czasie sezonu dla zapewnienia ciągłości dostaw w obszarze B2B.

INTER VION

Wsparcie systemu podejmowania decyzji o przepływie towaru między magazynem kompletacyjnym, outsourcowanym magazynem zasobowym i zewnętrznymi producentami oraz firmami konfekcyjnymi.

Klient z branży medycznej

Analiza zatowarowania magazynów, propozycja algorytmów automatycznego zatowarowania i wskaźników KPI oceniających poprawność zatowarowania magazynów.