Kreowanie popytu poprzez zarządzanie ceną

Właściwy towar w odpowiednim dla niego miejscu i cenie zwiększa jego sprzedaż i uzyskiwaną marżę.
Inteligentne algorytmy AlgotiQ mogą wspierać decyzje, które produkty należy promować przez zmianę ich ceny.


Wprowadzenie

Nawet najlepiej zaprojektowany, wyprodukowany czy zakupiony towar może rozminąć się z oczekiwaniami klientów. Zmiana popytu, preferencji zakupowych czy np. nieoczekiwane anomalie pogodowe mogą doprowadzić do spadku zainteresowania częścią produktów. Towar, który się nie sprzedaje może przyczyniać się do powstania strat poprzez zajmowanie miejsca, które mógłby zająć inny, lepszy asortyment (zarówno na półce jak i w magazynie). Dodatkowo powoduje zamrożenie kapitału. Czasem lepiej sprzedać go z mniejszym zyskiem, by odzyskać zainwestowane pieniądze i umożliwić wprowadzenie do obrotu towarów czekających w magazynie lub nawet zamówić u dostawców asortyment dający wyższą marżę.


Metodologia

Kreowanie popytu to działanie pozwalające na właściwy wybór towarów, które należy promować niższą ceną bądź sprzedażą wiązaną (np. obniżka na drugi produkt z wybranej grupy). AlgotiQ pozwala wskazać odpowiedni moment promocji dla każdego z produktów czy określić grupy asortymentowe, które wygenerują największy potencjał wzrostu sprzedaży przy skorelowanej akcji promocyjnej. Istotną funkcjonalnością są sugestie optymalnych poziomów przecen, gdyż zbyt niska przecena może zatrzymać wzrosty na dłuższy czas, przynieść zbyt mały wzrost popytu bądź wymusić szybko kolejną wyższą przecenę. Przesadnie duża obniżka może spowodować wzrost sprzedaży liczonej w sztukach jednak obniżyć sprzedaż wartościową, przynosząc niepotrzebne straty. Dodatkową stratą może być zbyt szybkie pozbycie się towaru i nadmierne opróżnienie półek przed pojawieniem się nowych dostaw.

Szczegółowy opis usługi: wyznaczanie optymalnej wysokości przecen.

Przecenowa akcja promocyjna

Efekty stosowania

AlgotiQ dopasowuje tempo przecen w taki sposób aby przyspieszyć sprzedaż dbając o to, żeby towaru nie zabrakło w sklepach, a na koniec sezonu w magazynie nie pozostał niepotrzebny zapas. Ponadto następuje poprawa sytuacji finansowej firmy związanego z przyspieszeniem przepływów pieniężnych.

Dodatkowo, inteligentne algorytmy zapobiegają niepotrzebnym przesunięciom między sklepami obniżając koszty logistyczne oraz minimalizują ryzyko kanibalizmu w obszarze dóbr substytucyjnych czy podobnych grup produktowych.

Wykorzystaj inteligentne algorytmy

ALGOTIQ to usługa, w której dostarczamy raporty, prognozy czy porady bez konieczności
zakupu licencji na oprogramowanie prognozujące bez żmudnego okresu wdrożenia.

Zapoznaj się z innymi możliwościami AlgotiQ

Właściwe zarządzanie stanami pozwala na wzrost sprzedaży towaru
w sklepach oraz minimalizację sprzedaży utraconej.

alokacja towaru

Zarządzanie stanami w sklepach

AlgotiQ wspiera decyzje w obszarze pierwszej alokacja, dotowarowania, replenishmentu, dotowarowania i odtowarowania akcyjnego, przerzutów między sklepami oraz wycofaniu na zakończenie sezonów czy po przekroczeniu terminu przydatności do spożycia.

Przeczytaj więcej
zamówienia u dostawców

Budowanie większego potencjału sprzedaży już od pierwszego dnia

AlgotiQ analizuje sprzedaż od pierwszego dnia pozwalając na wczesne wychwytywanie hitów i generowanie poleceń doprodukowania bądź dokupienia towaru celem uniknięcia utraconej sprzedaży.

Przeczytaj więcej