Publikacje

Zapraszamy do czytania naszych artykułów i wpisów z informacjami przybliżającymi nasze aktualne prace
oraz wyjaśniające niektóre aspekty działania usługi ALGOTIQ i naszej firmy.


Jak działa usługa AlgotiQ

Artykuł próbuje wytłumaczyć jak działa usługa AlgotiQ, tak po ludzku, dla laika, bez użycia trudnych słów. Jest to druga próba, napisana zupełnie innym językiem. Z artykułu można się dowiedzieć dla kogo jest ta usługa, w jakich okolicznościach sprawdza się najlepiej, jakie szczegółowo funkcjonalności oferuje, co zyskuje klient tej usługi i co to oznacza, że jest to usługa.


Automatyzacja zasilania sieci sklepów detalicznych

Artykuł próbuje wytłumaczyć o co chodzi w naszej usłudze AlgotiQ tak na "chłopski rozum", dla osoby, która niekoniecznie ma doskonałe podstawy w zakresie logistyki i informatyki. I koniecznie bez użycia stwierdzeń typu algorytmy bazujące na heurystyce nieliniowej.


Sprzedaż utracona

Ze względu na trudne do oszacowania przyczyny wpływające na decyzje klientów związane z ewentualnym odstąpieniem od sprzedaży istnieje przynajmniej kilka sposobów wyznaczania sprzedaży utraconej, przy czym analizowane wskaźniki są w zasadzie wartościami teoretycznymi, gdyż wyliczane są na podstawie prostych założeń próbujących wyłącznie przybliżać faktyczne decyzje kupujących.


Strategia omnichannel

Strategia omnichannel to sposób prowadzenia sprzedaży umożliwiający wielokanałowe docieranie do klienta zarówno w ramach akcji promocyjnych i marketingowych jak i sprzedaży a potem obsługi posprzedażowej. Celem tej strategii jest poprawa komfortu klienta co w założeniu ma się przełożyć na wzrost jego lojalności i częstszy powrót do zakupów w firmie stosującej podejście klasy omnichannel.


Zarządzanie zapasami: minimalizacja kosztów zapasów

Artykuł opisuje różne działania, które mogą wpłynąć na poprawę struktury zapasów począwszy od lepszego planowania, przez poprawę efektywności procesów logistycznych na działaniach sprzedażowych i marketingowych kończąc.


Zamówienia u dostawców - przypadek szczególny

Sprzedaż większości towarów podlega pewnym wahaniom sezonowym, czyli w pewnych okresach jakiś typ asortymentu sprzedaje się lepiej a w innych gorzej. Istnieją przy tym produkty, dla których czas życia i długość intensywnego sezonu jest bardzo krótki, a charakterystyczną cechą jest to, że popyt na nie w bardzo krótkim czasie rośnie nawet kilkunastokrotnie. Taki szczególny przypadek zamówień u dostawców opisuje niniejszy artykuł.


Alokacja i replenishment - wprowadzenie

Pierwszy wpis: Słownikowo alokacja to decyzja ile i jakie towary powinny być wysłane do poszczególnych sklepów. Replenishment oznacza uzupełnianie zapasów zrówno w postaci dotowarowania z magazynu jak i transferów między sklepami. Formalnie są to działania posadowione w obszarze "Zarządzanie łańcuchem dostaw" (SCM). Artykuł przybliża jak alokacja i replenishment są pojmowane w obszarze usługi ALGOTIQ.


Starsze wpisy