Opis usług z obszaru zarządzania alokacją i cenami towaru oferowanych przez BinCode

Określenie optymalnej wysokości przecen

Polityka i strategia cenowa to działania, które pozwalają ustalić ceny równowagi dla wszystkich towarów oferowanych przez sprzedającego tak aby były one akceptowane zarówno przez sprzedającego jak i kupujących w sposób pozwalający na efektywne prowadzenie biznesu w dłuższej perspektywie.

Polityka cenowa

Polityka cenowa to zbiór zasad, którymi kieruje się sprzedawca podczas ustalania cen produktów. Zazwyczaj są to nadrzędne zasady dla całego przedsiębiorstwa. Istnieje wiele różnych polityk, przy czym za najważniejsze uważa się:

 • koncentracja na popycie – podejście to uwzględnia możliwości finansowe i oczekiwania konsumentów - podstawą są analizy jak cena wpływa na wielkość popytu
 • koncentracja na kosztach – cena ustalana jest na podstawie ponoszonych kosztów i założonej marży nominalnej
 • koncentracja na konkurencji – ceny ustalane są na podstawie analizy porównywalnych produktów dostępnych na rynku

Zazwyczaj nie stosuje się jednej polityki, tylko wybiera wiodącą i wspierającą, przy czym ta wspierająca często jest wykorzystywana w określeniu strategii cenowej (czyli np. decyzji czy "zaokrąglamy" w górę czy w dół). Polityka cenowa powinna pozwalać na realizację istotnych celów biznesowych całej firmy takich jak wzrost zysku, sprzedaży czy stworzenie bądź utrwalenie wizerunku marki. Czasami błędnie zalicza się do polityki cenowej koncentrację na wizerunku firmy przez finansowy pryzmat struktury asortymentu (towary luksusowe vs. produkty powszechne).

Strategia cenowa

Strategia cenowa zazwyczaj postrzegana jest jako zbiór zasad wspierających, które pozwalają na lepsze realizowanie globalnej polityki cenowej. Jest to działanie bazujące na krótszym horyzoncie czasowym (decyzje podejmowane są szybciej). Zazwyczaj odbywa się to poprzez modyfikowanie ceny (w górę bądź w dół) wyznaczonej wcześniej na bazie polityki w sposób wskazany prez strategię. Najważniejsze strategie to:

 • strategia cen urokliwych – działanie polegające na stosowaniu specyficznych cen działających na kupującego. Czasami jest to 99.99 zamiast 100.00, ale czasami 25 (bez przecinka) zamiast 24.99
 • strategia cen niskich/średnich/wysokich – działanie polegające na stosowaniu cen nieznacznie niższych, podobnych lub wyższych niż stosuje konkurencja bądź wynika to z polityki. Jeśli ceny dotyczą towarów dostępnych u wielu dostawców wyższe ceny można tłumaczyć np. lepszym poziomem obsługi (np. szybsza dostawa, darmowy parking przed sklepem itp.)
 • strategia spijania śmietanki – polega to na stosowaniu dla nowości cen wyższych niż wynika to z polityki, by bardzo szybko obniżać je do "normalnego" poziomu
 • cross-seling – polega na stosowaniu niższych, często bardzo okazjonalnych cen dla części produktów (np. wizerunkowych) a dla reszty cen wyższych niż konkurencja (czy wyznaczonych w inny sposób)

Podobnie jak w przypadku polityki można stosować jednocześnie więcej niż jedną strategię cenową.

Przeceny i akcje promocyjne

Nawet najlepiej wyznaczone ceny po wprowadzeniu towaru do sprzedaży mogą okazać się niewłaściwe z punktu widzenia celów biznesowych. Zazwyczaj objawia się to mniejszym popytem w stosunku do założeń budżetowych. Aby uniknąć sprzedaży utraconej stosuje się obniżki cen, które powinny zwiększyć popyt. W niektórych przypadkach, zazwyczaj wtedy, gdy przeceny na część towarów musiały by być zbyt wysokie by uruchomić popyt w odpowiedniej wysokości, zamiast tego można zastosować akcje promocyjne więżące np. tańszą sprzedaż ze sprzedażą artykułów w cenach regularnych (pierwotnych, podstawowych).

Planowanie przecen

Usługa, którą oferujemy, polega na bieżącej analizie sprzedaży oraz stanów magazynowych czy sklepowych i porównywaniu ich z założeniami budżetowymi i celami biznesowymi firmy. Na tej podstawie następuje sugerowanie optymalnych zmian cen (mówimy o zmianach w dół, choć formalnie automatyczne algorytmy AlgotiQ mogą sugerować wzrosty). Algorytmy uwzględniają przynajmniej poniższe przesłanki (w opisie pomijamy szczegóły techniczne np. nieliniowe zależności, sprzężenie zwrotne między zdarzeniami czy inne zdarzenia będące know-how firmy):

 • zmiana ceny uwzględnia strategię cenową
 • obniżka cen zazwyczaj powoduje wzrost zaintersowania produktem
 • obniżka cen powoduje spadek marży (liczonej procentowo)
 • wzrost sprzedaży powoduje uwolnienie półek sklepowych
 • wzrost sprzedaży po przecenie powoduje zmianę przychodów (zazwyczaj wzrost wartości nominalnej)
 • uwolnienie półek pozwala na szybszą wymianę towaru w sklepie i ułatwia optymalizację struktury asortymentu
 • szybsza wymiana towaru w sklepie może wpłynąć na wzrost sprzedaży (tych samych bądź innych produktów)
 • szybsza wymiana towaru na półkach uwalnia miejsce w magazynie
 • uwolnione miejsce w magazynie oznacza spadek kosztów zapasów
 • spadek kosztów zapasów i ewentualny wzrost przychodów powoduje poprawę przepływów finansowych

W praktyce optymalne planowanie cen bieżących pozwala na:

 • wzrost sprzedaży (towaru przecenionego bądź produktów skojarzonych w pewien sposób z promocją cenową)
 • spadek masy towarów przeterminowanych, przestarzałych technicznie bądź moralnie czy wychodzących z mody
 • uwolnienie miejsca w magazynie i usprawnienie procesów logistycznych
 • poprawa efektywności finansowej firmy (zarówno na poziomie wskaźników finansowych jak i rzeczywistego przyspieszenia przepływów pieniężnych)

Opisana usługa jest dopasowywana do biznesu każdego klienta w sposób indywidualny. Dostawcą usługi jest BinCode, doradca logistyczny.