Publikacje. Część 2

Zapraszamy do czytania naszych artykułów i wpisów z informacjami przybliżającymi nasze aktualne prace
oraz wyjaśniające niektóre aspekty działania usługi ALGOTIQ i naszej firmy.

Zamówienia u dostawców - przypadek szczególny

Sprzedaż większości towarów podlega pewnym wahaniom sezonowym, czyli w pewnych okresach jakiś typ asortymentu sprzedaje się lepiej a w innych gorzej. Istnieją przy tym produkty, dla których czas życia i długość intensywnego sezonu jest bardzo krótki, a charakterystyczną cechą jest to, że popyt na nie w bardzo krótkim czasie rośnie nawet kilkunastokrotnie. Taki szczególny przypadek zamówień u dostawców opisuje niniejszy artykuł.

Zarządzanie zapasami: podział na kanały sprzedaży

W niektórych firmach dystrybucyjno-handlowymi zdarza się rozdzielenie towaru już po przyjęciu dostaw na kilka osobnych partii, które są dostępne tylko dla wydzielonych kanałów sprzedaży. Na przykład dla przedstawicieli handlowych mamy osobny zapas a dla telemarketerów osobny. Albo rezerwujemy część zapasu wyłącznie pod sprzedaż w sklepie internetowym i nikt inny nie ma do niego dostępu. Artykuł opisuje czemu taki sposób zarządzania zapasami jest błędem.

VMI

U źródeł Vendor Managed Inventory leży dość innowacyjny pomysł, żeby to właściciel towaru kontrolował i zarządzał jego stanem w lokalizacjach swojego klienta (odbiorcy). Podejście takie pojawiło się w kontaktach między producentami a dystrybutorami współpracującymi z dużą liczbą dostawców operujących dużą liczbą różnorodnych towarów. Dzięki dobrej znajomości charakterystyk własnego produktu i możliwości porównania sprzedaży u różnych odbiorców producent potrafi lepiej zarządzać stanami swoich artykułów.

Akcje promocyjne

Pod pojęciem akcja promocyjna można rozumieć wiele działań zarówno wizerunkowych, na przykład promujących brand czy angażujących klientów w promocję marki, jak i związanych z dążeniem do zwiększenia liczby transakcji handlowych. Artykuł opisuje działania jakie należy podjąć, by właściwie przygotować te akcje promocyjne, które związane są ze wzrostem sprzedaży.

Inventory manager – opis stanowiska

Inventory manager to osoba która samodzielnie(choć częściej w większym zespole) nadzoruje stan zapasów (surowców czy wyrobów gotowych) do potrzeb produkcji bądź sprzedaży i dba o ich właściwą ilość i/lub alokację. Artykuł opisuje specyfikę tego stanowiska pracy włącznie z możliwym wsparciem i narzędziami tego pracownika.

Push i Pull – strategie zarządzania towarem w sieci sklepów

Strategie Push i Pull wywodzą się z obszaru produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Podstawowe rozróżnienie tych strategii to sposób podejmowania decyzji odnośnie przepływu towarów (czy informacji) i związane z tym zależności. Artykuł przybliża strategie zatowarowania Push i Pull w sieci sklepów wraz z aspektami ich wykorzystania w usłudze ALGOTIQ.

Starsze wpisy

  • Brak wcześniejszych wpisów